Normals climàtiques recents

Aquesta pàgina permet accedir a un conjunt de normals climàtiques recents, per a un ampli ventall d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) que gestiona l’SMC.

Què és una normal climàtica?

L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) defineix una normal climàtica com al clima normal o estàndard derivat a partir de les observacions de dades meteorològiques mitjanes durant un període de 30 anys. Actualment el període vigent és el comprès entre 1961 i 1990, i la pròxima actualització es realitzarà l’any 2021 i cobrirà el període 1991-2020. L’SMC ofereix les climatologies comarcals pels períodes 1961-1990 i 1971-2000.

La nova proposta de l’SMC

Existeix una creixent demanda per part dels usuaris i determinats sectors econòmics per disposar de la informació climàtica més actualitzada i de qualitat, contextualizada temporalment dins el període més recent. Donant resposta a aquesta necessitat, l’SMC ofereix normals climàtiques alternatives a les tradicionals, pel període de 10 anys comprès entre 2007 i 2016 i per a més d’un centenar d’estacions meteorològiques. A banda de les habituals variables lligades a la termopluviometria, es fa un pas més enllà i s’inclouen d’altres variables de mesura directa (humitat relativa, radiació solar, velocitat del vent, pressió atmosfèrica i gruix de neu), així com derivades (nombre de dies de glaçada, de nits tropicals, de dies càlids…). Tot plegat s’ofereix en format de fitxa descarregable (pdf).

Fitxa normal climàtica

Quines són les variables que s’inclouen?

 • TMm: Temperatura Mitjana mensual (ºC)
 • TXm: Temperatura Màxima mitjana mensual (ºC)
 • TNm: Temperatura Mínima mitjana mensual (ºC)
 • TXx: Temperatura Màxima extrema mensual (ºC)
 • d TXx: Data de la Temperatura Màxima extrema mensual (DD-MM-AA)
 • TNn: Temperatura Mínima extrema mensual (ºC)
 • d TNn: Data de la Temperatura Mínima extrema mensual (DD-MM-AA)
 • dG: Nombre mensual de dies de Glaçada, TN<0ºC (dies)
 • dEstiu: Nombre mensual de dies d’Estiu, TX>25ºC (dies)
 • dCàlids: Nombre mensual de dies Càlids, TX>30ºC (dies)
 • nTropicals: Nombre mensual de nits Tropicals, TN>20ºC (dies)
 • HRMm: Humitat Relativa Mitjana mensual (%)
 • PPT: Precipitació mitjana mensual (mm)
 • PPTx24h: Precipitació màxima mensual en 24h (mm)
 • d PPTx24h: Dia de la precipitació màxima mensual en 24h (DD-MM-AA)
 • PPTx1h: Precipitació màxima mensual en 1h (mm)
 • d PPTx1h: Dia de la precipitació màxima mensual en 1h (DD-MM-AA)
 • dPPT>0.2: Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 0.2 mm (dies)
 • dPPT>5.0: Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 5.0 mm (dies)
 • dPPT>10.0: Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 10.0 mm (dies)
 • RS24h: Mitjana mensual de la irradiació solar global diària (MJ/m2)
 • dSol: Nombre mensual de dies assolellats, la RS diària és >90% de la RS tèorica (dies)
 • dCob: Nombre mensual de dies coberts, la RS diària és <40% de la RS tèorica (dies)
 • VVmm: Velocitat mitjana mensual del vent a 10 m (m/s) – escalar
 • VVx: Ratxa màxima mensual del vent a 10 m (m/s) – escalar
 • d VVx: Dia de la ratxa màxima mensual del vent a 10 m (DD-MM-AA) en 1h (DD-MM-AA)
 • PMm: Pressió atmosfèrica Mitjana mensual (hPa) al nivell de l’estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
 • PXx: Pressió atmosfèrica Màxima absoluta mensual (hPa) al nivell de l’estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
 • PNn: Pressió atmosfèrica Mínima absoluta mensual (hPa) al nivell de l’estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
 • GNm: Gruix de Neu Mitjà mensual (cm) (només per a les EMA que mesuren aquesta variable)
 • GNx: Gruix de Neu Màxim mensual (cm) (només per a les EMA que mesuren aquesta variable)
 • d GNx: Dia del gruix de neu màxim (DD-MM-AA)

Accediu a les fitxes

Per descarregar-vos les fitxes seleccioneu l’estació meteorològica desitjada i feu clic a cercar.