Històric de mapes de precipitació mensual

Podeu visualitzar en un únic espai els mapes mensuals de precipitació acumulada a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes superiors) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes inferiors). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte la precipitació mitjana del període de referència 1961-1990. Accediu també … Continua llegint Històric de mapes de precipitació mensual