Històric de mapes de precipitació estacional

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes estacionals de precipitació acumulada a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de l’esquerra) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes de la dreta). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència (en %) respecte el període de referència 1961-1990.

Accediu també a l’històric de mapes de temperatura estacional.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Precipitació acumulada

 HivernPrimaveraEstiuTardor
2021
2020
2019
2018
2017
2016
PPT_hiv15-16_p
PPT_pri16_p
PPT_est16_p
PPT_tar16_p
2015
PPT_hiv14-15
PPT_est15_p
PPT_tar15_p
2014
wPPT_hiv13-14
wPPT_pri14
wPPT_est14
wPPT_tar14
2013
wPPT_hiv12-13
wPPT_pri13
wPPT_est13
wPPT_tar13
2012
wPPT_hiv11-12
wPPT_pri12
wPPT_est12
wPPT_tar12
2011
wPPT_hiv10-11
wPPT_pri11
wPPT_est11
wPPT_tar11
2010
wPPT_hiv09-10
wPPT_pri10
wPPT_est10
wPPT_tar10
2009
wPPT_hiv08-09
wPPT_pri09
wPPT_est09
wPPT_tar09
2008
wPPT_hiv07-08
wPPT_pri08
wPPT_est08
wPPT_tar08

Anomalia de precipitació

 HivernPrimaveraEstiuTardor
2021
2020
2019
2018
2017
2016
APPT_hiv15-16_p
APPT_pri16_p
APPT_est16_p
APPT_tar16_p
2015
APPT_hiv14-15
APPT_est15_p
APPT_tar15_p
2014
wAPPT_hiv13-14
wAPPT_pri14
wAPPT_est14
wAPPT_tar14
2013
wAPPT_hiv12-13
wAPPT_pri13
wAPPT_est13
wAPPT_tar13
2012
wAPPT_hiv11-12
wAPPT_pri12
wAPPT_est12
wAPPT_tar12
2011
wAPPT_hiv10-11
wAPPT_pri11
wAPPT_est11
wAPPT_tar11
2010
wAPPT_hiv09-10
wAPPT_pri10
wAPPT_est10
wAPPT_tar10
2009
wAPPT_hiv08-09
wAPPT_pri09
wAPPT_est09
wAPPT_tar09
2008
wAPPT_hiv07-08
wAPPT_pri08
wAPPT_est08
wAPPT_tar08
Data d'actualització: 05.03.2021