Històric de mapes de l’any pluviomètric

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes de l’any pluviomètric a Catalunya des de 2007, expressat en valor absolut (precipitació acumulada) o en forma d’anomalia (% respecte la mitjana climàtica). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte el període de referència 1961-1990. L’any pluviomètric comprèn el període entre setembre d’un any i agost de l’any següent.

 2020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/08
acumulada
PPT_set15-ago16_p
ppt_set14-ago15_p
PPT_set13-ago14_p
PPT_set12-ago13_p
PPT_set11-ago12_p
PPT_set10-ago11_p
PPT_set09-ago10_p
PPT_set08-ago09_p
PPT_set07-ago08_p
anomalia
APPT_set15-ago16_p
appt_set14-ago15_p
wAPPT_set13-ago14
wAPPT_set12-ago13
wAPPT_set11-ago12
wAPPT_set10-ago11
wAPPT_set09-ago10
wAPPT_set08-ago09
wAPPT_set07-ago08