Històric de cartografia climàtica

Aquesta secció permet comparar fàcilment els mapes de temperatura mitjana, precipitació acumulada, irradiació solar mitjana i índex de precipitació estàndard (IPE) a Catalunya i per a diferents períodes (any natural, any pluviomètric, estació climàtica i mes natural), amb l’objectiu de copsar el seu comportament i evolució. Preguntes com quin va ser el darrer mes d’octubre més plujós? o quina va ser la termometria de la primavera de 2009? es responen fàcilment a través d’aquest apartat.

Cliqueu al damunt del mapa corresponent per a visualitzar la cartografia, en funció de la variable (columna) i període (fila).

Període/VariableTEMPERATURAPRECIPITACIÓIRRADIACIÓ SOLARÍNDEX DE PRECIPITACIÓ ESTÀNDARD (IPE)
MES NATURAL
AT_mar16_p
APPT_2015_p
ESTACIÓ CLIMÀTICA
wTMm_hiv09-10
wAPPT_hiv09-10
ARS_hiv1112_p
ANY NATURAL
TMM_2015_p
PPT_2015_p
ARS_2008_p
ANY PLUVIOMÈTRIC 
wAPPT_set13-ago14