Estacions Meteorològiques (XEMA i XOM)

La Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) es va crear l’any 1996 i integra totes les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya. Des de llavors anualment s’emeten els anuaris de dades, un recull exhaustiu de les diferents variables que es mesuren a cada EMA. La Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) es va crear l’any 2009 per tal d’ampliar les dades de la XEMA, i a partir del 2018 es presenten les seves dades de precipitació.

Continguts de la publicació
 • Llistat de les estacions i ubicació
 • Caracterització climàtica (a partir de l’any 2007 i fins a l’any 2015)
 • Taules de dades mensuals:
  • Temperatura: mitjana, màxima/mínima mitjana i màxima/mínima absoluta
  • Amplitud tèrmica mitjana/màxima (a partir de l’any 2010)
  • Nombre de dies de glaçada
  • Precipitació:

– XEMA: acumulada i màxima en 24 hores/30 min/1 h (a partir de l’any 2007)/1 min (a partir de l’any 2010)
– XOM: acumulada i màxima en 24 hores (dia pluviomètric) a partir de l’any 2018

  • Nombre de dies de precipitació (PPT ≥ 0,1 mm)/(PPT > 0,2 mm) (a partir de l’any 2010)
  • Velocitat mitjana del vent
  • Direcció dominant del vent
  • Mitjana de la ratxa màxima diària del vent (a partir de l’any 1999)
  • Ratxa màxima absoluta del vent (a partir de l’any 1999)
  • Humitat relativa mitjana
  • Mitjana de la humitat relativa màxima diària (a partir de l’any 2010)/mínima diària
  • Mitjana de la irradiació solar global diària
  • Pressió atmosfèrica mitjana/màxima absoluta (a partir de l’any 2010)/mínima absoluta (a partir de l’any 2010)
  • Gruix màxim de neu al terra (a partir de l’any 2003)
 • Resums anuals per cada estació de la XEMA, amb la corresponent representació gràfica

Accés als anuaris en format pdf:

* Properament s’emetran els anuaris corresponents als anys 2004, 2005 i 2006 un cop finalitzi el control de qualitat de les dades. El motiu pel qual no estan disponibles respon al fet que durant aquest període van conviure diferents tipologies de xarxes d’equipaments meteorològics, amb diferents sistemàtiques de presa de dades i tipologies de sensors.