Serveis i dades climàtiques

 
Anuari de dades

Dades mesurades a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de l'SMC recollides en forma d'anuari

 
Sèries climàtiques històriques

Opció de descàrrega de les sèries climàtiques mensuals de temperatura i precipitació des de 1950

 
Petició d'informes i dades meteorològiques

Sol·licita informes d'episodis meteorològics concrets, extraccions de fitxers amb dades de la XEMA o informació climàtica

 
Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Accés a les dades de temperatura i precipitació mensuals

 
Normals climàtiques recents

Mitjanes climàtiques pel període 2007-2016 per a més d'un centenar de punts i un ampli ventall de variables

 
Graus-dia de calefacció i de refrigeració

Dades de graus-dia de calefacció i de refrigeració a Catalunya, aplicable als àmbits de la construcció i el consum energètic

 
Roses dels vents climàtiques

Roses dels vents climàtiques anuals i mensuals de les estacions de la XEMA

Data d'actualització: 05.11.2019