Serveis i dades climàtiques

Anuari de dades

Anuari de dades

Dades mesurades a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de l'SMC recollides en forma d'anuari

Sèries climàtiques històriques

Sèries climàtiques històriques

Opció de descàrrega de les sèries climàtiques mensuals de temperatura i precipitació des de 1950

Petició d'informes i dades meteorològiques

Petició d'informes i dades meteorològiques

Sol·licita informes d'episodis meteorològics concrets, extraccions de fitxers amb dades de la XEMA o informació climàtica

Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Sèrie climàtica de Barcelona des de 1780

Accés a les dades de temperatura i precipitació mensuals

Normals climàtiques recents

Normals climàtiques recents

Mitjanes climàtiques pel període 2007-2016 per a més d'un centenar de punts i un ampli ventall de variables

Històric de cartografia climàtica

Històric de cartografia climàtica

Accés als mapes climàtics de temperatura, precipitació i irradiació solar des de 2008

Graus-dia de calefacció i de refrigeració

Graus-dia de calefacció i de refrigeració

Dades de graus-dia de calefacció i de refrigeració a Catalunya, aplicable als àmbits de la construcció i el consum energètic

Roses dels vents climàtiques

Roses dels vents climàtiques

Roses dels vents climàtiques anuals i mensuals de les estacions de la XEMA