Butlletí informatiu de climatologia

Entre 2014 i 2020, l’Àrea de Climatologia va publicar un butlletí informatiu trimestral amb els principals projectes i activitats impulsats. Tot seguit podeu consultar-los.

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014