La temperatura a Catalunya l’any 2050

Resum

La temperatura mitjana anual (TMA) s’espera que augmenti cap a mitjans del segle XXI respecte 1971-2000, independentment de l’escenari considerat. Tots els escenaris presenten una tendència estadísticament significativa entre +0,4 i +1,4ºC en 50 anys i un augment de la variabilitat interanual respecte el període de control, tot i que sobreestimada per les simulacions. Les observacions presenten una dispersió (s=0,4ºC) per a 2001-2013 en front de s~0,7ºC per a les diferents projeccions regionalitzades. Geogràficament, existeix un gradient latitudinal i altitudinal en la variació projectada de temperatura, sent major a més altitud i/o latitud. El Pirineu seria la zona més afectada, independentment de l’escenari considerat.

A escala estacional es projecten canvis en el mateix sentit i també independentment de l’escenari d’emissions considerats. Els màxims augments de temperatura es projecten per a l’estiu, amb augments de la temperatura mitjana que podrien ser propers als 3ºC a l’Aran, i els menors durant l’hivern. És probable que tots aquests valors acabin sent encara un poc més elevats, tenint en compte que el model subestima la variació de la temperatura mitjana anual durant el període 2001-2011.

En relació als extrems de temperatura, també es projecta un augment de les màximes (TX) i mínimes (TN) diàries, de fins a +3,5ºC i +1,5ºC cap al 2050, respectivament. Mentre s’espera que el nombre de mesos càlids augmenti d’una manera considerable durant els propers 40 anys; la freqüència d’ocurrència dels mesos molt freds seria semblant a l’observada en el període de referència (1971-2000). També augmentarien considerablement el número de nits tropicals (TN≥20ºC) a la zona litoral i prelitoral, mentre que els dies de glaçada (TN≤0ºC) es reduirien notablement a l’alta muntanya.

 

Evolució temporal i variació territorial

Els resultats es mostren en forma gràfica i cartogràfica. Pel que fa a l’evolució temporal 1971-2050 s’ofereixen les gràfiques de tendència conjunta per a Catalunya, per a tres àmbits territorials (litoral i pre-litoral, interior i Pirineu) i per a una mitjana dels tres escenaris (A2, B1 i A1B).

Àmbit/Variable:

Llegenda:

CTL_s1, simulació de control s1

CTL_s3, simulació de control s3

P5, P50 i P95, percentils 5, 50 (o mediana) i 95 de les simulacions regionalitzades desenvolupades

OBS, mitjana de les observacions disponibles per al període 1971-2014 i àrea considerada. Totes les sèries utilitzades provenen del BAIC.

 

Variable/Escenari:

 

Més informació

– Gonçalves M, Barrera-Escoda A, Guerreiro D, Baldasano JM, Cunillera J (2014): Seasonal to yearly assessment of temperature and precipitation trends in the North Western Mediterranean Basin by dynamical dowscaling of climate scenarios at high resolution (1971-2050). Climate Change, 122, 243-256.

Barrera-Escoda A, Gonçalves M, Guerreiro D, Cunillera J, Baldasano JM (2014): Projections of temperature and precipitation extremes in the North Western Mediterranean Basin by dynamical downscaling of climate scenarios at high resolution (1971-2050). Climate Change, 122, 567-582.

Data d'actualització: 04.06.2019