Tendència de l’aigua del mar

Aquesta secció informa de l’evolució de la temperatura i del nivell de l’aigua del mar observat a l’Estartit, concretament a 2 milles del port i a una milla de les illes Medes. Les observacions de la temperatura s’inicien el 1969, mentre que les relatives al nivell ho fan el 1990 i han estat facilitades per l’observador Josep Pascual, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.

Tot seguit es mostra l’evolució d’ambdues variables i les tendències observades. L’anomalia de temperatura s’expressa sobre el període de referència 1981-2010.

ATENCIÓ! Com a conseqüència de la crisi sanitària, aquesta apartat no s’ha pogut actualitzar amb les dades del 2019. Properament es realitzarà aquesta actualització.

Temperatura de l’aigua del mar (1969-2018)

Variable:

La temperatura mitjana anual de l’aigua del mar s’ha incrementat de manera significativa a tots els nivells des de 1974. A la superfície ho fa a un ritme de +0,32 ºC/decenni, a 20 m de fondària és de +0,30 ºC/decenni, a 50 m ho fa a un ritme de +0,26 ºC/decenni i a 80 m a +0,20 ºC/decenni.

L’any 2018 va tenir una anomalia positiva de +0,9 ºC a la superfície, la tercera més elevada de tota la sèrie.

Estacionalment, són la tardor i l’estiu les èpoques de l’any que registren una tendència més evident cap a l’escalfament, especialment a 20 m i a 50 m de profunditat, amb valors que superen els +0,30 ºC/decenni.

Nivell de l’aigua del mar (1990-2018)

Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (1990-2018). La línia recta mostra la tendència lineal experimentada, mentre que la corba vermella correspon a la mitjana mòbil

El nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de +3,3 cm/decenni.

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2018 es pot consultar per apartats i de forma completa (documents en pdf):

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 03.06.2020