Tendència de l’aigua del mar

Aquesta secció informa de l’evolució de la temperatura i del nivell de l’aigua del mar observat a l’Estartit, concretament a 2 milles del port i a una milla de les illes Medes. Les observacions de la temperatura s’inicien el 1969, mentre que les relatives al nivell ho fan el 1990 i han estat facilitades per l’observador Josep Pascual, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.

Tot seguit es mostra l’evolució d’ambdues variables i les tendències observades. L’anomalia de temperatura s’expressa sobre el període de referència 1981-2010.

Temperatura de l’aigua del mar (1969-2020)

Imatge seleccionada

La temperatura mitjana anual de l’aigua del mar s’ha incrementat de manera significativa a tots els nivells des de 1974. A la superfície ho fa a un ritme de +0,32 ºC/decenni, a 20 m de fondària és de +0,30 ºC/decenni, a 50 m ho fa a un ritme de +0,25 ºC/decenni i a 80 m a +0,20 ºC/decenni.

L’any 2020 l’anomalia de la temperatura a la superfície va ser de +1,0 ºC a la superfície, la més elevada de tota la sèrie.

Estacionalment, són la tardor i l’estiu les èpoques de l’any que registren una tendència més evident cap a l’escalfament, especialment a 20 m i a 50 m de profunditat, amb valors que superen els +0,30 ºC/decenni.

Nivell de l’aigua del mar (1990-2020)

Gràfica de l'evolució del nivell mitjà mensual del mar a l'Estartit (1990-2020)
Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (1990-2020). La línia discontínua mostra la tendència lineal experimentada,
mentre que la corba de blau fosc correspon a la mitjana mòbil

El nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de +3,3 cm/decenni.

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2020 es pot consultar per apartats i de forma completa (documents en pdf):

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors: