Tendència al conjunt de Catalunya

La tendència climàtica a Catalunya es pot avaluar a través de l’anàlisi de l’evolució de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant un període llarg (des de 1950). Tot seguit es mostren la desviació anual i estacional d’aquestes variables respecte la mitjana del període 1981-2010 i suavitzada amb un filtre Gaussià de 13 membres.

Temperatura de l’aire. 1950-2019

Imatge seleccionada

La temperatura mitjana anual a Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,25 ºC/decenni des de 1950, un valor estadísticament significatiu, per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall). L’any 2019 va tenir una anomalia positiva de 0,9 ºC (respecte el període 1981-2010) esdevenint així el cinquè any més càlid des del 1950. L’estiu i l’hivern de 2019 foren especialment càlids, amb una anomalia de +1,4 ºC i +1,0ºC respectivament, seguida de la tardor, amb +0,8ºC d’anomalia i en menor mesura la primavera, +0,2ºC.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,37 ºC/decenni), seguit de la primavera (+0,23 ºC/decenni), la tardor (+0,21 ºC/decenni) i l’hivern (+0,20ºC/decenni).

Per a més informació sobre la tendència de la temperatura a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2019.

Precipitació. 1950-2019

Imatge seleccionada

La precipitació anual al conjunt de Catalunya mostra una lleugera tendència a la disminució des de 1950, al voltant de -1,6%/decenni, però sense ser estadísticament significatiu. L’any 2019 va ser un any sec, amb una anomalia de -15% respecte de la mitjana climàtica (1981-2010).

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un descens de la precipitació més marcat i estadísticament significatiu (-5,9 %/decenni), mentre que la resta d’estacions no mostren una tendència tant evident (veure hivern, primavera i tardor).

Per a més informació sobre la tendència de la precipitació a Catalunya consulteu el corresponent capítol corresponent del Butlletí d’Indicadors Climàtics 2019.

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2019 es pot consultar per apartats i de forma completa (documents en pdf):

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 29.10.2020