Tendència al conjunt de Catalunya

La tendència climàtica a Catalunya es pot avaluar a través de l’anàlisi de l’evolució de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant un període llarg (en aquest cas des de 1950). Tot seguit es mostra l’anomalia anual i estacional d’aquestes variables respecte de la mitjana climàtica del període 1981-2010 i suavitzada amb un filtre Gaussià de 13 membres.

Temperatura de l’aire. 1950-2020

Imatge seleccionada

La temperatura mitjana anual a Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,26 ºC/decenni des de 1950, un valor estadísticament significatiu, per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall). L’any 2020 va tenir una anomalia positiva de 1,04 ºC (respecte el període 1981-2010) esdevenint així l’any més càlid des del 1950. L’hivern 2019/2020 i la primavera foren estacions especialment càlides, amb anomalies de +2,2 ºC i +1,4ºC respectivament. En el cas de l’hivern va ser el més càlid de la sèrie climàtica. L’estiu i la tardor del 2020 van ser lleugerament càlides, amb anomalies al voltant de +0,5ºC.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,37 ºC/decenni), seguit de la primavera (+0,24 ºC/decenni), l’hivern (+0,22ºC/decenni) i la tardor (+0,21 ºC/decenni).

Per a més informació sobre la tendència de la temperatura a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2020.

Precipitació. 1950-2020

Imatge seleccionada

La precipitació anual al conjunt de Catalunya mostra una lleugera tendència a la disminució des de 1950, al voltant de -1,2%/decenni, però sense ser estadísticament significatiu. L’any 2020 va ser un any plujós, amb una anomalia de +29% respecte de la mitjana climàtica 1981-2010.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un descens de la precipitació més marcat i estadísticament significatiu (-5,3 %/decenni), mentre que la resta d’estacions no mostren una tendència tant evident (veure hivern, primavera i tardor).

Per a més informació sobre la tendència de la precipitació a Catalunya consulteu el corresponent capítol corresponent del Butlletí d’Indicadors Climàtics 2020.

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2020 es pot consultar per apartats i de forma completa (documents en pdf):

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors: