Temperatura del mar

Els mars i els oceans tenen un paper molt important en l’evolució i variabilitat del clima, per la seva interacció amb l’atmosfera i perquè absorbeixen aproximadament el 25% del CO2 que s’emet anualment a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes.

Catalunya disposa d’una sèrie de dades marítimes de més de quaranta anys i que es prenen regularment a 2 milles mar endins del port de l’Estartit (el Baix Empordà) i a poc més d’una milla de les Illes Medes (42° 03’ LAT N / 3° 15’ 15’’ LONG E). En aquest punt de 90 metres de fondària –difícilment assolit per la termoclina– es prenen mesures de la temperatura a set nivells de fondària.

La informació d’aquesta secció és facilitada per l’observador Josep Pascual, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.

L’Estartit. Evolució anual

Imatge seleccionada

L’Estartit. Darreres observacions: 13 de maig de 2022 (9 h TU)

Temperatura de l’aigua del mar

Fondària (m)Temperatura (ºC)Temperatura mitjana (1973-2017)Anomalia (ºC)
0,5 m16,415,6+0,8
5 m16,115,2+0,9
20 m15,914,6+1,3
35 m14,714,2+0,5
50 m13,813,80,0
65 m13,413,5-0,1
80 m13,313,30,0

Transparència de l’aigua

Transparència (m)Transparència mitjana 1973-2017 (m)Anomalia (m)
1916+3

Comentaris

El vent de garbí dels darrers dies provoca, per fregament al mar, un corrent que, per l’efecte de Coriolis es desvia uns 90º cap a la dreta respecte la direcció del vent. És a dir, des de la costa cap a mar en fora. Això provoca l’aflorament d’aigües fredes de nivells inferiors del mar cap a la superfície, amb el resultat de temperatures més baixes de l’aigua de l’esperable, si tenim en compte les temperatures ambientals més aviat altes dels darrers dies. Destacar també una gran transparència de l’aigua.