Observatoris Fabra i de l’Ebre

L’àmplia cobertura temporal, completesa, resolució diària i subdiària de les observacions i l’ampli ventall de variables mesurades fan que les dades de l’Observatori Fabra (Barcelona), propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i de l’Observatori de l’Ebre (Roquetes) constitueixin un dels millors testimonis per a l’anàlisi de la variabilitat i el canvi climàtic registrat a Catalunya.

Tot seguit es mostra l’evolució de la temperatura, la precipitació i la insolació mitjana anual i estacional als dos observatoris. Pel cas de l’Observatori Fabra s’inclou també la pressió atmosfèrica mitjana anual i estacional. Si voleu consultar l’evolució dels indicadors climàtics anuals, ho podeu fer a través del capítol específic del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2021 (BAIC).

Observatori Fabra – Evolució de la temperatura, la precipitació, la insolació i la pressió atmosfèrica anual i estacional

Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). Només pel cas de la insolació s’ha escollit el període 1971-2000, perquè la sèrie s’inicia al 1968. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

Observatori de l’Ebre – Evolució de la temperatura, la precipitació i la insolació anual i estacional

Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini) . La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2021 es pot consultar per apartats i de forma completa (documents en pdf):

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors: