Les àrees de muntanya són un dels àmbits més sensibles al canvi climàtic. Entre els anys 2010 i 2012, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) integrada per les regions i països que formen part de l’àmbit pirinenc va impulsar la creació de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) per tal de millorar el coneixement del fenomen en aquest sector. El principal resultat de l’Acció Clima del projecte, on estava integrat l’SMC, va ser la creació d’una base de dades climàtica de qualitat, completa i homogènia que servís de referència per als estudis sobre el fenomen del canvi climàtic al Pirineu. El grup de treball es va completar amb la participació de la Universidad de Zaragoza, Météo-France, AEMET i CENMA.

Actualment, des del 2016, el mateix grup d’investigació més CESBIO i CSIC-IPE, treballen en l’aprofundiment de l’estudi a través del projecte CLIM’PY, finançat en el marc de la convocatòria d’ajuts INTERREG V A (POCTEFA), 2014-2020. Aquest segon projecte se centra en: crear una base de dades diària de temperatura, precipitació i neu, analitzar l’evolució recent de la variable neu i crear escenaris de canvi climàtic a la serralada.

Fruit del primer projecte, es va generar una base de dades de 66 sèries mensuals de temperatura màxima i mínima i 139 sèries de precipitació mensual, cobrint el període 1950-2010. Amb aquestes dades s’ha pogut determinar la tendència detectada i les principals anomalies.

Evolució per decenni de l’anomalia de la temperatura (1951-2010)

anom_decadas_temperatura

Evolució per decenni de l’anomalia de la precipitació

anom_decadas_precipitacion

Més informació

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)

Publicacions:

– Cuadrat JM, Serrano-Notivoli R, Saz Sánchez MA, Tejedor E, Prohom M, Cunillera J, Esteban P, Soubeyroux JM, Deaux N (2013): “Creación de una base de datos homogeneizada de temperaturas para los Pirineos (1950-2010)”. Geographicalia, 63-64, pp. 63-74. Zaragoza.

– Prohom MJ, Cunillera J, Serrano-Notivoli R, Cuadrat JM, Tejedor E, Saz-Sánchez MA, Esteban P, Soubeyroux JM and Deaux N (2014): A new homogenized climate database for the Pyrenees (1950-2012). 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC). 6-10 octubre 2014, Praga, República Txeca, Pòster i comunicació oral.

Data d'actualització: 04.06.2019