Les àrees de muntanya són un dels àmbits més sensibles al canvi climàtic. Des de 2012, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), integrada per les regions i països que formen part de l’àmbit pirinenc impulsa l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), amb l’objectiu de millorar el coneixement i els efectes del fenomen en aquest àmbit territorial. Per desenvolupar aquest objectiu genèric, s’han dut a terme diversos projectes de recerca, que han comptat amb la participació de l’SMC

Logos CLIM'PY-OPCC. INTERREG (POCTEFA). Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER)

Projecte CLIM’PY. Entre 2016 i 2019, es va dur a terme el projecte CLIM’PY finançat per fons FEDER en el marc de la convocatòria d’ajuts INTERREG V A (POCTEFA), 2014-2020. L’objectiu del projecte fou: aprofundir en el coneixement de l’evolució i les tendències del clima als Pirineus en un context de canvi global, mitjançant la unificació i l’homogeneïtzació de la informació existent, el desenvolupament d’indicadors climàtics i la realització de projeccions futures amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat dels impactes del canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes mitjançant la transferència del coneixement. Els socis del projecte foren: la Universidad de Zaragoza (cap de files), el Servei Meteorològic de Catalunya, Météo France, Agencia Estatal de Meteorología, IPE-CSIC. Instituto Pirenaico de Ecología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESBIO. Centre d´Etudes Spatiales de la Biosphère. Université Paul Sabatier, IEA-CENMA. Institut dEstudis Andorrans – Centre d´Estudis de la Neu i de la Muntanya d´Andorra.

CLIM’PY va generar 61 sèries diàries de temperatura (màxima, mínima i mitjana) i 161 de precipitació, cobrint el període 1959-2015, i per al conjunt del territori. Aquestes dades van permetre analitzar l’evolució termopluviomètrica a la serralada, especialment pel que fa als extrems (es van calcular 29 índexs), detectant-se patrons espacials diferenciats. Tot seguit es mostra en forma de cartografia, la tendència decennal detectada i les principals anomalies de temperatura i precipitació pel període 1951-2010.

Logo OPCC-ADAPYR

Projecte OPCC-ADAPYR. Entre 2020 i 2022 es desenvolupa el projecte OPCC-ADAPYR, també en el marc de projectes finançats per fons FEDER en el marc de la convocatòria d’ajuts INTERREG V A (POCTEFA), 2014-2020. En aquest cas, l’objectiu és l’observació, capitalització, transferència i apropiació de bones pràctiques d’adaptació al canvi climàtic als Pirineus en un context de cooperació transfronterera. Les accions previstes del projecte són:

 • Consolidar el treball col·laboratiu d’observació i recerca en tots dos costats dels Pirineus amb la definició dels indicadors bàsics d’impacte del canvi climàtic als Pirineus
 • Elaborar la primera Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic, que s’inscriurà dins de l’Eix 1 de l’Estratègia Pirinenca de la Comunitat de Treball dels Pirineus i estarà en harmonia amb la resta d’estratègies territorials en matèria de canvi climàtic.
 • Transferir el coneixement a través de processos participatius per a identificar necessitats d’informació i de generació d’informació específica útil per als principals sectors socioeconòmics dels Pirineus (agropastoralisme, turisme, energia, salut).
 • Buscar fórmules de col·laboració amb organismes competents i de possibles fonts de finançament per a mantenir les observacions d’impacte climàtic als Pirineus a llarg termini
 • Comunicar i donar suport a la presa de decisió a diferents agents implicats
 • Donar més visibilitat als Pirineus, a l’especificitat i necessitats d’aquest territori respecte al canvi climatic global.

Finalment, els socis del projecte són:

 • La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP);
 • la Estación Experimental de Aula Dei – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC);
 • Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM);
 • FORESPIR;
 • Conservatoire botanique pyrénéen agréé Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées;
 • Instituto Pirenaico de Ecología – Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC);
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS);
 • la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO);
 • la Sociedad Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE);
 • la Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA);
 • el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC);
 • Centre d’estudis de la neu i de la muntanya de l’Institut d’Estudis Andorrans, (CENMA).

Més informació

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)

Publicacions associades als projectes: