Butlletí estacional

El butlletí estacional proporciona una informació àmplia i completa de les característiques termomètriques i pluviomètriques de cada estació de l’any, així com dels fenòmens més significatius. Un cop acabada l’estació s’emet un primer avanç amb els principals trets climàtics de l’estació, tot incorporant les dades de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) i les observacions procedents de la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics). Posteriorment s’elabora el butlletí definitiu amb informació de més detall.

Des de finals de 2016, també ofereix informació de l’anomalia estacional de la irradiació solar, i des de l’estiu de 2017, informació referent als dies de tempesta i a l’anomalia de dies de tempesta.

Darrer butlletí – Estiu 2022

Descarregueu-vos l’avanç del butlletí de l’estiu 2022

Els mapes d’anomalia de temperatura i precipitació s’obtenen a partir de la diferència respecte la mitjana climàtica 1961-1990 de l’estació analitzada. Els mapes d’anomalia de la irradiació solar s’obtenen a partir de la diferència (en %) respecte de la mitjana 2008-2017 de l’estació analitzada. Els mapes d’anomalia de dies de tempesta s’obtenen a partir de la diferència respecte de la mitjana 2004-2017 de l’estació analitzada.

Imatge seleccionada

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Consulta de l’històric

Voleu saber si aquesta estació ha estat més càlida o més freda que la de l’any passat? Accediu a l’històric de mapes de temperatura estacional.

Aquesta darrera estació ha estat més plujosa o més seca que la de fa tres anys? Accediu a l’històric de mapes de precipitació estacional.

Com ha estat la irradiació solar de l’estació en comparació amb períodes anteriors? Accediu a l’històric de mapes d’irradiació solar estacional.

Podeu accedir als butlletins complets d’estacions anteriors: