Butlletí de l’any pluviomètric

A l’hora de fer el balanç de les reserves hídriques d’un territori, generalment s’utilitza l’anomenat any pluviomètric o any hidrològic, que correspon al període comprès entre l’inici de la tardor d’un any i el final de l’època estival de l’any següent. Se sol escollir aquest període perquè és quan comença a recuperar-se la humitat del sòl i es produeix una recàrrega d’aigua als aqüífers després de l’estiu, moment de màxima evapotranspiració.

L’SMC avalua l’estat pluviomètric analitzant la precipitació observada entre l’1 de setembre i el 31 d’agost.

Darrer butlletí – Any pluviomètric 2020/2021

Descarregar Butlletí de l’any pluviomètric 2020-2021.

El mapa d’anomalia de precipitació s’obté a partir de la diferència respecte la mitjana climàtica 1961-1990 del període analitzat.

Imatge seleccionada

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Consulta de l’històric

Voleu saber si aquest any pluviomètric ha estat més sec o humit que els precedents? Accediu a l’històric dels mapes de l’any pluviomètric.

Accediu als butlletins complets d’anys anteriors: