El butlletí anual proporciona una informació àmplia i completa de les característiques termomètriques i pluviomètriques de cada any, així com dels fenòmens més significatius. Un cop acabat l’any s’emet un primer avanç amb les dades de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), que es completa posteriorment incorporant altres variables i les observacions procedents de la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics).

Des de l’any 2016, també ofereix informació de l’anomalia anual de la irradiació solar.

Darrer butlletí – Any 2021

Els mapes d’anomalia de la temperatura i la precipitació s’obtenen a partir de la diferència respecte la mitjana climàtica 1961-1990 de l’any analitzat. Els mapes d’anomalia de la irradiació solar s’obtenen a partir de la diferència (en %) respecte de la mitjana dels darrers 10 anys.

Descarregueu-vos el butlletí climàtic anual del 2021.

Imatge seleccionada

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Consulta de l’històric

Voleu comparar aquest any amb els darrers? Accediu a històric de mapes climàtics anuals.

Accediu a butlletins anuals complets d’altres anys: