Butlletí mensual

Butlletí mensual

Quins han estat els trets climàtics del darrer mes? Els mapes de temperatura, de precipitació i d'irradiació solar

Butlletí estacional

Butlletí estacional

Com ha estat la darrera estació climàtica? Més plujosa o eixuta que la mitjana?

Butlletí anual

Butlletí anual

Les característiques termomètriques i pluviomètriques del darrer any

Butlletí de l'any pluviom`tric

Butlletí de l'any pluviomètric

La pluviometria entre els mesos de setembre i agost per tenir una bona visió de les reserves hídriques

Estat de la sequera

Estat de la sequera

L'estat de la sequera pluviomètrica a través de l’Índex de Precipitació Estàndard (IPE) i la seva evolució recent

Temperatura del mar

Temperatura del mar

Les darreres dades de la temperatura i la transparència de l'aigua del mar a l'Estartit actualitzades cada setmana

Tendència climàtica

Tendència climàtica

La tendència de la temperatura, la precipitació i les variables marítimes a Catalunya des de 1950

Índexs climàtics

Índexs climàtics

La tendència dels extrems climàtics diaris de temperatura i precipitació des de 1950

Clima de Barcelona des de 1780

Clima de Barcelona des de 1780

L'evolució de la temperatura i la precipitació de la sèrie més llarga i contínua de la península Ibèrica

Observatoris Fabra i de l'Ebre

Observatoris Fabra i de l'Ebre

La variabilitat i el canvi climàtic observat als dos observatoris centenaris del país

Clima del Pirineu

Clima del Pirineu

L'evolució del clima al Pirineu des de 1950 gràcies als projectes OPCC i CLIM'PY

Fenologia

Fenologia

Tots els detalls de la Xarxa d'Observació Fenològica de Catalunya (Fenocat). Què i com s'observa i per quin motiu