Històric de mapes de temperatura estacional

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes estacionals de temperatura mitjana a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de l’esquerra) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes de la dreta). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte el període de referència 1961-1990.

Accediu també a l’històric de mapes de precipitació estacional.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Temperatura mitjana

Anomalia de temperatura

Hivern Primavera Estiu Tardor Hivern Primavera Estiu Tardor
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 AT_hiv15-16_p AT_pri16_p AT_est16_p AT_tar16_p 2016
2015 AT_hiv14-15 AT_est15_p AT_tar15_p 2015
2014 wAT_hiv13-14 wAT_pri14 wAT_est14 wAT_tar14 2014
2013 wAT_hiv12-13 wAT_pri13 wAT_est13 wAT_tar13 2013
2012 wAT_hiv11-12 wAT_pri12 wAT_est12 wAT_tar12 2012
2011 wAT_hiv10-11 wAT_pri11 wAT_est11 wAT_tar11 2011
2010 wAT_hiv09-10 wAT_pri10 wAT_est10 wAT_tar10 2010
2009 wAT_hiv08-09 wAT_pri09 wAT_est09 wAT_tar09 2009
2008 wAT_hiv07-08 wAT_pri08 wAT_est08 wAT_tar08 2008
Hivern Primavera Estiu Tardor Hivern Primavera Estiu Tardor

Data d'actualització: 10.06.2020