Històric de mapes de precipitació estacional

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes estacionals de precipitació acumulada a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de l’esquerra) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes de la dreta). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència (en %) respecte el període de referència 1961-1990.

Accediu també a l’històric de mapes de temperatura estacional.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Precipitació acumulada

Anomalia de precipitació

Hivern Primavera Estiu Tardor Hivern Primavera Estiu Tardor
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 PPT_hiv15-16_p PPT_pri16_p PPT_est16_p PPT_tar16_p APPT_hiv15-16_p APPT_pri16_p APPT_est16_p APPT_tar16_p 2016
2015 PPT_hiv14-15 PPT_est15_p PPT_tar15_p APPT_hiv14-15 APPT_est15_p APPT_tar15_p 2015
2014 wPPT_hiv13-14 wPPT_pri14 wPPT_est14 wPPT_tar14 wAPPT_hiv13-14 wAPPT_pri14 wAPPT_est14 wAPPT_tar14 2014
2013 wPPT_hiv12-13 wPPT_pri13 wPPT_est13 wPPT_tar13 wAPPT_hiv12-13 wAPPT_pri13 wAPPT_est13 wAPPT_tar13 2013
2012 wPPT_hiv11-12 wPPT_pri12 wPPT_est12 wPPT_tar12 wAPPT_hiv11-12 wAPPT_pri12 wAPPT_est12 wAPPT_tar12 2012
2011 wPPT_hiv10-11 wPPT_pri11 wPPT_est11 wPPT_tar11 wAPPT_hiv10-11 wAPPT_pri11 wAPPT_est11 wAPPT_tar11 2011
2010 wPPT_hiv09-10 wPPT_pri10 wPPT_est10 wPPT_tar10 wAPPT_hiv09-10 wAPPT_pri10 wAPPT_est10 wAPPT_tar10 2010
2009 wPPT_hiv08-09 wPPT_pri09 wPPT_est09 wPPT_tar09 wAPPT_hiv08-09 wAPPT_pri09 wAPPT_est09 wAPPT_tar09 2009
2008 wPPT_hiv07-08 wPPT_pri08 wPPT_est08 wPPT_tar08 wAPPT_hiv07-08 wAPPT_pri08 wAPPT_est08 wAPPT_tar08 2008
Hivern Primavera Estiu Tardor Hivern Primavera Estiu Tardor

Data d'actualització: 08.06.2020