Històric de mapes de l’any pluviomètric

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes de l’any pluviomètric a Catalunya des de 2007, expressat en valor absolut (precipitació acumulada) o en forma d’anomalia (% respecte la mitjana climàtica). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte el període de referència 1961-1990. L’any pluviomètric comprèn el període entre setembre d’un any i agost de l’any següent.

 

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
acumulada PPT_set15-ago16_p ppt_set14-ago15_p PPT_set13-ago14_p PPT_set12-ago13_p PPT_set11-ago12_p PPT_set10-ago11_p PPT_set09-ago10_p PPT_set08-ago09_p PPT_set07-ago08_p
anomalia APPT_set15-ago16_p appt_set14-ago15_p wAPPT_set13-ago14 wAPPT_set12-ago13 wAPPT_set11-ago12 wAPPT_set10-ago11 wAPPT_set09-ago10 wAPPT_set08-ago09 wAPPT_set07-ago08

 

Data d'actualització: 06.09.2019