Històric de mapes climàtics anuals

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes anuals de temperatura mitjana i precipitació acumulada a Catalunya des de 2006, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de l’esquerra) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes de la dreta). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte el període de referència 1961-1990.

També podeu accedir a l’històric dels mapes estacionals de temperatura i dels mapes estacionals de precipitació.

Temperatura

Precipitació

mitjana anomalia acumulada anomalia
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 AT_2015_p PPT_2015_p APPT_2015_p 2015
2014 wAT_2014 wAPPT_2014 2014
2013 wAT_2013 wAPPT_2013 2013
2012 wAT_2012 wAPPT_2012 2012
2011 wAT_2011 wAPPT_2011 2011
2010 wAT_2010 wAPPT_2010 2010
2009 wAT_2009 wAPPT_2009 2009
2008 wAT_2008 wAPPT_2008 2008

Data d'actualització: 07.01.2020