Modalitats de col·laboració

Modalitat d’observació meteorològica

Observadors2015

Les persones adherides a la XOM en aquesta modalitat realitzaran observacions meteorològiques diàriament i també cada dia les faran arribar a l’SMC, a través d’un aplicatiu web, d’accés restringit, per tal d’agilitzar el traspàs i visualització informació, el qual es configurarà segons el tipus particular d’informació que cadascun dels col•laboradors tingui habilitat per poder transmetre a l’SMC.
Els observadors es comprometen en la seva adhesió a realitzar com a mínim l’observació meteorològica matinal, és a dir, la que s’efectua al voltant de les 07:00 h T.U., ara bé el nombre d’observacions dependrà de la voluntat de cadascú i per aquells qui en realitzin més d’una a banda de la matinal, s’habilitarà que puguin introduir igualment la informació, informant sempre de l’hora de l’observació.
La informació meteorològica podrà ser de tipus instrumental, aportant en la majoria dels casos dades de temperatura, humitat relativa de l’aire o precipitació, i/o informació de tipus observacional, per a informar de la cobertura i el tipus de nuvolositat, de la visibilitat horitzontal, dels meteors observats en el temps present (pluja, neu, tempesta, calamarsa,…) i de l’estat de la mar si s’escau o també en ocasions d’aspectes fenològics.

 

Modalitat de vigilància meteorològica

Vigilants2015

Les persones adherides a la XOM en aquesta modalitat realitzaran un suport al seguiment i la vigilància de situacions meteorològiques de perill, i estaran distribuïdes arreu del territori de la manera més uniforme possible.
L’SMC vol obtenir i compartir aquella informació associada a temps sever que les eines d’observació automàtica i de teledetecció no poden oferir. La informació que aquest col•lectiu obté té una utilitat molt concreta: donar suport al seguiment, la vigilància i la predicció a molt curt termini de situacions meteorològiques de perill.

La tasca dels observadors en la modalitat de vigilància consisteix en aportar informació visual de fenòmens meteorològics destacats en temps real. L’observador haurà d’actuar en cas que hi hagi vigent un avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) o quan observi algun fenomen que cregui que pot superar algun dels llindars d’avís. També haurà d’enviar informació en cas d’observar calamarsa, pedra, boira gebradora, pluja gelant, un tornado o una mànega (fenòmens no relacionats directament amb les Situacions Meteorològiques de Perill, però de gran interès meteorològic).
A banda, el personal de l’Equip de Predicció i Vigilància de l’SMC podrà trucar als observadors en cas que un SMP afecti la seva comarca, per obtenir informació de primera mà de les situacions meteorològiques extremes a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de l’any.
Per trametre les dades l’observador en la modalitat de vigilància disposarà de 3 canals d’enviament:
• Una aplicació web, d’accés restringit, per tal d’agilitzar el traspàs i visualització de la informació
• Un terminal mòbil, que disposa de la tecnologia necessària per caracteritzar la informació meteorològica de manera senzilla i enviar-la ràpidament a través d’una aplicació dissenyada a mida. Amb aquesta eina es pretén donar immediatesa i mobilitat a l’hora de transmetre les observacions meteorològiques d’interès, ja que en el mateix moment de l’observació es podrà enviar la informació referent al fenomen meteorològic.
• Un telèfon gratuït directe a la Sala de Predicció i Vigilància. En els casos que l’observador no pugui enviar la informació meteorològica per la via del telèfon mòbil ni per la d’Internet mitjançant l’ordinador, també hi ha la possibilitat de trucar a un telèfon gratuït i transmetre directament al personal de l’Equip de Predicció i Vigilància la caracterització del fenomen meteorològic observat, per tal que l’introdueixin a l’aplicació i pugui ser visible i compartida.

 

Data d'actualització: 21.06.2017