Graus-dia de calefacció i de refrigeració

En el sector del consum domèstic d’energia i per al disseny d’edificacions i equipaments, és necessària l’avaluació de la càrrega de calefacció o refrigeració que cal aportar a un habitatge per tal de garantir unes determinades condicions de confort. Un dels paràmetres de gran utilitat per a aquest càlcul són els graus-dia.

A partir de les dades semihoràries de temperatura enregistrades per 166 estacions de la Xarxa d’Estacions Automàtiques (XEMA), s’ha elaborat el càlcul anual de graus-dia de calefacció i de refrigeració d’acord amb els llindars estàndard (15 °C i 21 °C, respectivament) per a l’any 2017.

 

Accés a les dades – Any 2017

El mapa següent consta de dues capes, una amb la informació dels graus-dia de calefacció (GDC 15/15) i una altra amb els graus-dia de refrigeració (GDR 21/21), calculats per a l’any 2017. Podeu escollir la capa d’interès a la llegenda que es troba a la part inferior dreta del mapa, o bé a la icona de llista de capes a la part superior dreta.

Per consultar les dades d’una estació concreta cliqueu el punt al mapa i apareixerà la informació referent al nom de l’estació, comarca i valor dels dos càlculs. També podeu descarregar-vos la taula completa de totes les estacions (formats JSON, CSV, TXT o Ms-Excel) clicant a la icona de dalt a la dreta del mapa (llista de capes), després a la icona “dades”, i finalment a la pestanya on podreu escollir el format.

Si feu ús d’aquestes dades heu de citar el Servei Meteorològic de Catalunya com a font.

 

Què són els graus-dia?

Els graus-dia de calefacció per a un dia determinat representen la mitjana de la diferència entre una temperatura base fixada segons els paràmetres de confort desitjats a l’habitatge i la temperatura exterior registrada al llarg del dia, sempre que sigui inferior a la temperatura base. Per tant, es pot dir que un grau-dia de calefacció equival a un grau per sota de la temperatura base definida durant un temps de 24 hores. De la mateixa manera, els graus-dia de refrigeració representen la mitjana de les diferències entre una temperatura base i la temperatura exterior registrada al llarg del dia, sempre que sigui superior a la temperatura base.

 

Referències

Margarit i Roset, Jaume,  Vilalta i Juvanteny, Lluís, Escobar i Mariné, Miquel A. (2003): Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya: resultats a nivell municipal. Estudis monogràfics: 14, Institut Català d’Energia, Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Generalitat de Catalunya

Data d'actualització: 03.05.2018