Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques

Continguts de la publicació
 • Llistat de les estacions i ubicació
 • Caracterització climàtica (a partir de l’any 2007 i fins a l’any 2015)
 • Taules de dades mensuals:
  • Temperatura: mitjana, màxima/mínima mitjana i màxima/mínima absoluta
  • Amplitud tèrmica mitjana/màxima (a partir de l’any 2010)
  • Nombre de dies de glaçada
  • Precipitació: acumulada i màxima en 24 hores/30 min/1 h (a partir de l’any 2007)/1 min (a partir de l’any 2010)
  • Nombre de dies de precipitació (PPT ≥ 0,1 mm)/(PPT > 0,2 mm) (a partir de l’any 2010)
  • Velocitat mitjana del vent
  • Direcció dominant del vent
  • Mitjana de la ratxa màxima diària del vent (a partir de l’any 1999)
  • Ratxa màxima absoluta del vent (a partir de l’any 1999)
  • Humitat relativa mitjana
  • Mitjana de la humitat relativa màxima diària (a partir de l’any 2010)/mínima diària
  • Mitjana de la irradiació solar global diària
  • Pressió atmosfèrica mitjana/màxima absoluta (a partir de l’any 2010)/mínima absoluta (a partir de l’any 2010)
  • Gruix màxim de neu al terra (a partir de l’any 2003)
 • Resums anuals per cada estació, amb la corresponent representació gràfica.

 

Anuari 2016

 

Anuari 2015

 

Anuari 2014

 

Anuari 2013

 

Anuari 2012

 

Anuari 2011

 

Anuari 2010

 

Anuari 2009

 

Anuari 2008

 

Anuari 2007

 

Anys 2004-2006

L’última edició de l’Anuari de Dades Meteorològiques d’estacions automàtiques va ser la corresponent a l’any 2003. Existeix per tant un buit de tres anys en els quals no s’ha editat aquesta publicació. El motiu ha estat que amb l’entrada en vigor de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya va passar, a partir del 2002 a gestionar les diferents xarxes d’equipaments meteorològics que fins a la data havien estat gestionats de manera independent per diferents organismes de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest període el Servei Meteorològic de Catalunya ha hagut de donar una homogeneïtat imprescindible en la forma de portar a terme les mesures i el control de qualitat a totes les Estacions Meteorològiques Automàtiques que es gestionen des del Servei i en habilitar un sistema de gestió de les dades més robust, àgil i fàcilment explotable.

 

Anuari 2003

 

Anuari 2002

 

Anuari 2001

 

Anuari 2000

 

Anuari 1999

 

Anuari 1998

 

Anuari 1997

Data d'actualització: 30.06.2017