Anuari 2011

 

Anuari 2010

 

Anuari 2009

 

Anuari 2008


Anuari 2007

 

Anys 2004-2006

L’última edició de l’Anuari de Dades Meteorològiques d’estacions automàtiques va ser la corresponent a l’any 2003. Existeix per tant un buit de tres anys en els quals no s’ha editat aquesta publicació. El motiu ha estat que amb l’entrada en vigor de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya va passar, a partir del 2002 a gestionar les diferents xarxes d’equipaments meteorològics que fins a la data havien estat gestionats de manera independent per diferents organismes de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest període el Servei Meteorològic de Catalunya ha hagut de donar una homogeneïtat imprescindible en la forma de portar a terme les mesures i el control de qualitat a totes les Estacions Meteorològiques Automàtiques que es gestionen des del Servei i en habilitar un sistema de gestió de les dades més robust, àgil i fàcilment explotable.

 

Anuari 2003

 

Anuari 2002

Data d'actualització: 24.11.2014