Tendència de l’aigua del mar

Aquesta secció informa de l’evolució de la temperatura i del nivell de l’aigua del mar observat a l’Estartit, concretament a 2 milles del port i a una milla de les illes Medes. Les observacions de la temperatura s’inicien el 1969, mentre que les relatives al nivell ho fan el 1990 i han estat facilitades per l’observador Josep Pascual, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.

Tot seguit es mostra l’evolució d’ambdues variables i les tendències observades. L’anomalia de temperatura s’expressa sobre el període de referència 1981-2010.

 

Temperatura de l’aigua del mar (1969-2017)

Variable:

La temperatura mitjana anual de l’aigua del mar s’ha incrementat de manera significativa a tots els nivells des de 1974. A la superfície ho fa a un ritme de +0,31 ºC/decenni, a 20 m de fondària és de +0,30 ºC/decenni, a 50 m ho fa a un ritme de +0,27 ºC/decenni i a 80 m a +0,19 ºC/decenni.

L’any 2017 va tenir una anomalia positiva de +0,9 ºC a la superfície, la segona més elevada de tota la sèrie.

Estacionalment, són la tardor i l’estiu les èpoques de l’any que registren una tendència més evident cap a l’escalfament, especialment a 20 m i a 50 m de profunditat, amb valors que superen els +0,30 ºC/decenni.

 

Nivell de l’aigua del mar (1990-2017)

Nivell mar 1990_2015

Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (1990-2017). La línia recta mostra la tendència lineal experimentada, mentre que la corba vermella correspon a la mitjana mòbil.

El nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de +3,1 cm/decenni. A escala estacional, l’augment de nivell del mar més marcat es dóna a la primavera i a l’hivern, amb +3,8 i 3,3 cm/decenni respectivament, per moderar-se lleugerament durant l’estiu, amb +3,1 cm/decenni. L’estació amb una menor tendència a l’increment del nivell del mar és la tardor, amb +2,4 cm/decenni.

 

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2017 es pot consultar per apartats i de forma completa:

1. Fonts de dades i metodologia [PDF 4,3 MB]

2. Temperatura de l’aire [PDF 11,5 MB]

3. Precipitació [PDF 7,1 MB]

4. Variables marines [PDF 4,5 MB]

5. Índexs climàtics [PDF 19,0 MB]

6. Fenologia [PDF 4,1 MB]

7. Conclusions [PDF 4,1 MB]

8. Resum executiu [PDF 4,0 MB]

BUTLLETÍ COMPLET [PDF 55,0 MB]

 

Podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 30.05.2018