Campanya meteocatpedra

Tendència al conjunt de Catalunya

La tendència climàtica a Catalunya es pot avaluar a través de l’anàlisi de l’evolució de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant un període llarg (des de 1950). Tot seguit es mostren la desviació anual i estacional d’aquestes variables respecte la mitjana del període 1961-1990, període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial, i suavitzada amb un filtre Gaussià de 13 membres.

 

Temperatura de l’aire. 1950-2015

Variable:

La temperatura mitjana anual a Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,24ºC/decenni des de 1950, un valor estadísticament significatiu, per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall). L’any 2015 va tenir una anomalia positiva d’1,6ºC esdevenint així el segon any més càlid des de 1950, juntament amb 2011 i 2014. La primavera i l’estiu foren períodes clarament càlids, i només l’hivern 2014/15 va registrar una anomalia lleugerament negativa.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,34ºC/decenni), seguit de la primavera (+0,24ºC/decenni), la tardor (+0,19ºC/decenni) i l’hivern (+0,17ºC/decenni).

Per a més informació sobre la tendència de la temperatura a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2015.

 

Precipitació. 1950-2015

Variable:

La precipitació anual al conjunt de Catalunya mostra una lleugera tendència a la disminució des de 1950, al voltant de -1.5%/decenni, però sense ser estadísticament significatiu. L’any 2015 va ser sec amb un 27% menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un descens de la precipitació més marcat i estadísticament significatiu (-4.5%/decenni), mentre que la resta d’estacions no mostren una tendència tant evident (veure hivern, primavera i tardor).

Per a més informació sobre la tendència de la precipitació a Catalunya consulteu el corresponent capítol corresponent del Butlletí d’Indicadors Climàtics 2015.

 

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2015 es pot consultar per apartats i de forma completa:

1. Fonts de dades i metodologia [PDF 2,5 MB]

2. Temperatura de l’aire [PDF 6,4 MB]

3. Precipitació [PDF 3,6 MB]

4. Variables marines [PDF 1,8 MB]

5. Índexs climàtics [PDF 11,3 MB]

6. Conclusions [PDF 1,9 MB]

7. Resum executiu [PDF 3,0 MB]

Butlletí complet [PDF 22,2 MB]

 

Podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 07.03.2017