Tendència al conjunt de Catalunya

La tendència climàtica a Catalunya es pot avaluar a través de l’anàlisi de l’evolució de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant un període llarg (des de 1950). Tot seguit es mostren la desviació anual i estacional d’aquestes variables respecte la mitjana del període 1981-2010 i suavitzada amb un filtre Gaussià de 13 membres.

 

Temperatura de l’aire. 1950-2017

Variable:

La temperatura mitjana anual a Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,25 ºC/decenni des de 1950, un valor estadísticament significatiu, per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall). L’any 2017 va tenir una anomalia positiva de 0,9 ºC (respecte el període 1981-2010) esdevenint així el cinquè any més càlid des de 1950, només superat pels anys 2015, 2006, 2014 i 2011. La primavera del 2017 fou càlida, amb una anomalia de +1,4 ºC, i especialment ho fou l’estiu, que amb una anomalia de +1,7 ºC esdevé el segon més càlid des de 1950.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,36 ºC/decenni), seguit de la primavera (+0,24 ºC/decenni), la tardor (+0,20 ºC/decenni) i l’hivern (+0,20ºC/decenni).

Per a més informació sobre la tendència de la temperatura a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2017.

 

Precipitació. 1950-2017

Variable:

La precipitació anual al conjunt de Catalunya mostra una lleugera tendència a la disminució des de 1950, al voltant de -2,1%/decenni, però sense ser estadísticament significatiu. L’any 2017 va ser el més sec de la sèrie, amb un 26,4 % menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica (1981-2010).

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un descens de la precipitació més marcat i estadísticament significatiu (-5,5 %/decenni), mentre que la resta d’estacions no mostren una tendència tant evident (veure hivern, primavera i tardor).

Per a més informació sobre la tendència de la precipitació a Catalunya consulteu el corresponent capítol corresponent del Butlletí d’Indicadors Climàtics 2017.

 

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2017 es pot consultar per apartats i de forma completa:

1. Fonts de dades i metodologia [PDF 4,3 MB]

2. Temperatura de l’aire [PDF 11,5 MB]

3. Precipitació [PDF 7,1 MB]

4. Variables marines [PDF 4,5 MB]

5. Índexs climàtics [PDF 19,0 MB]

6. Fenologia [PDF 4,1 MB]

7. Conclusions [PDF 4,1 MB]

8. Resum executiu [PDF 4,0 MB]

BUTLLETÍ COMPLET [PDF 55,0 MB]

 

Podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 29.06.2018