Tendència al conjunt de Catalunya

La tendència climàtica a Catalunya es pot avaluar a través de l’anàlisi de l’evolució de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant un període llarg (des de 1950). Tot seguit es mostren la desviació anual i estacional d’aquestes variables respecte la mitjana del període 1961-1990, període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial, i suavitzada amb un filtre Gaussià de 13 membres.

 

Temperatura de l’aire. 1950-2016

Variable:

La temperatura mitjana anual a Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,24ºC/decenni des de 1950, un valor estadísticament significatiu, per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall). L’any 2016 va tenir una anomalia positiva d’1,5ºC esdevenint així el cinquè any més càlid des de 1950, només superat pels anys 2006, 2015, 2014 i 2011. L’hivern 2015-16 fou especialment càlid, amb una anomalia de +2,5ºC, el segon més càlid des de 1950.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,35ºC/decenni), seguit de la primavera (+0,23ºC/decenni), la tardor (+0,20ºC/decenni) i l’hivern (+0,20ºC/decenni).

Per a més informació sobre la tendència de la temperatura a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2016.

 

Precipitació. 1950-2016

Variable:

La precipitació anual al conjunt de Catalunya mostra una lleugera tendència a la disminució des de 1950, al voltant de -1,7%/decenni, però sense ser estadísticament significatiu. L’any 2016 va ser sec amb un 16% menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica.

Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un descens de la precipitació més marcat i estadísticament significatiu (-5.0%/decenni), mentre que la resta d’estacions no mostren una tendència tant evident (veure hivern, primavera i tardor).

Per a més informació sobre la tendència de la precipitació a Catalunya consulteu el corresponent capítol corresponent del Butlletí d’Indicadors Climàtics 2016.

 

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2016 es pot consultar per apartats i de forma completa:

1. Fonts de dades i metodologia [PDF 2,0 MB]

2. Temperatura de l’aire [PDF 7,2 MB]

3. Precipitació [PDF 4,0 MB]

4. Variables marines [PDF 2,3 MB]

5. Índexs climàtics [PDF 12,8 MB]

6. Conclusions [PDF 1,6 MB]

7. Resum executiu [PDF 2,3 MB]

Butlletí complet [PDF 25,6 MB]

 

Podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 29.05.2017