Evolució de la temperatura i la precipitació a Barcelona

La ciutat de Barcelona disposa d’observacions meteorològiques diàries pràcticament contínues des de gener de 1780, quan el Dr. Francesc Salvà les va iniciar. Per la seva longitud i continuïtat representa una de les millors sèries climàtiques del sud d’Europa i ha estat recuperada pel Servei Meteorològic de Catalunya els darrers anys.

L’any 2012, en motiu del Dia Meteorològic Mundial, es va presentar la reconstrucció de la sèrie de temperatura mitjana de la ciutat, mentre que l’any 2015 i tot celebrant la mateixa efemèride, es va presentar la sèrie climàtica de precipitació. Tot seguit les podeu consultar.

 

Temperatura de l’aire a Barcelona. 1780-2015

Variable:

Les gràfiques d’anomalia de temperatura s’obtenen a partir de la diferència respecte la mitjana climàtica (1961-1990). La corba negra representa una mitjana mòbil d’11 anys de període. La sèrie s’inicia el gener de 1780.

La temperatura mitjana anual a Barcelona s’ha incrementat a un ritme de +0.07ºC/dècada des de 1780, és a dir, un augment global d’1.6ºC. L’any més càlid de la sèrie és 2006 amb una anomalia de +1.7ºC, mentre que el més fred és 1816 amb una anomalia de -2.3ºC (veure la gràfica anual de l’anomalia de temperatura).

Estacionalment, l’estiu és l’època de l’any que ha registrat un increment tèrmic més marcat (+0.09ºC/dècada), mentre que l’hivern és el que ha mostrat un increment menys accentuat (+0.05ºC/dècada). Pel que fa a les estacions intermitges, destaca pel seu caràcter fred la primavera de 1837 amb una diferència de -3.2ºC respecte la mitjana, mentre que la tardor de 2011 fou la més càlida de la sèrie amb una anomalia de +2.7ºC.

La disponibilitat d’una sèrie tant perllongada permet identificar la influència de determinats fenòmens naturals en la variació del clima. Per exemple, el període de temperatura per sota la mitjana de principis del segle XIX, s’associa a l’anomenat mínim solar Dalton (període de baixa activitat solar entre 1795 i 1820 aproximadament) i a l’erupció del volcà Tambora (l’any 1815), mentre que també s’aprecia un segon període fred, a finals del segle XIX, coincidint també un mínim solar secundari i l’erupció del volcà Krakatau (o Krakatoa, l’any 1883). Finalment, la influència de l’escalfament global es percep clarament des de 1980. Aquests “senyals” climàtics són comuns a les sèries d’altres indrets d’Europa, indicant que els fenòmens esmentats tenen un abast global.

 

Precipitació a Barcelona. 1786-2015

Variable:

Les gràfiques d’anomalia de la precipitació s’obtenen a partir de la diferència respecte la mitjana climàtica (1961-1990) expressat com a percentatge (veure la gràfica anual expressada com a anomalia). A tall orientatiu, un 100% indicaria que la precipitació ha estat el doble que la mitjana. La corba negra representa una mitjana mòbil d’11 anys de període, per tal de copsar millor l’evolució decadal. La sèrie s’inicia el juliol de 1786.

La precipitació mitjana anual a Barcelona pel període 1787-2014 és de 592 mm i s’ha incrementat a un ritme de +4.9 mm/dècada des de 1787, és a dir, un augment global d’un 18%. Si bé l’increment global és clar, des de 1900 s’ha apreciat una lleugera tendència cap al descens de la pluviometria anual de -7 mm/dècada. L’any més plujós de la sèrie és 1971 amb 1122.7 mm, mentre que el més sec és 1817 amb 215.6 mm.

Estacionalment, destaquen els hiverns de 1943/1944 i 1971/1972 per la seva elevada pluviometria (més de 450 mm), mentre que com a estiu més plujós sobresurt el de 1976. Pel que fa a la tardor destaca la seqüència seca entre 1810 i 1840 que també s’evidencia durant l’hivern i la primavera i que estaria associada, al menys parcialment, a la concurrència en pocs anys de diverses erupcions volcàniques tropicals de gran magnitud.

 

Més informació

Treballs per a l’obtenció de la sèrie de temperatura mitjana de Barcelona
Metodologia i fases de la investigació en format d’exposició, presentada el 21 de març de 2012

Presentació de la sèrie de temperatura mitjana de Barcelona (des de 1780)
Es mostra la presentació realitzada en motiu del Dia Meteorològic Mundial 2012, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (21/03/2012)

Presentació de la sèrie de precipitació de Barcelona (des de 1786)
Es mostra la presentació realitzada en motiu de Dia Meteorològic Mundial 2015, al CosmoCaixa de Barcelona (22/03/2015)

Data d'actualització: 05.06.2015