Observatoris Fabra i de l’Ebre

L’àmplia cobertura temporal, la completesa, la resolució diària i subdiària de les observacions i l’ampli ventall de variables mesurades fan que les dades dels Observatoris Fabra (Barcelona) i de l’Ebre (Roquetes) constitueixin un dels millors testimonis per a l’anàlisi de la variabilitat i el canvi climàtic registrat a Catalunya.

Tot seguit es mostra l’evolució de la temperatura, la precipitació i la insolació mitjana anual i estacional als dos observatoris. Pel cas de l’Observatori Fabra s’inclou també la pressió atmosfèrica mitjana anual i estacional. Si voleu consultar l’evolució dels índexs climàtics anuals, ho podeu fer a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2018 (BAIC).

Observatori Fabra – Evolució de la temperatura, la precipitació, la insolació i la pressió atmosfèrica anual i estacional

Variable:

Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1981-2010. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Observatori de l’Ebre – Evolució de la temperatura, la precipitació i la insolació anual i estacional

Variable:

Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional respecte la mitjana del període de referència 1981-2010. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). L’edició de 2018 es pot consultar per apartats i de forma completa:

Aquí podeu accedir als butlletins complets d’anys anteriors:

Data d'actualització: 04.06.2019