Butlletí anual d'indicadors climàtics

El Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) és un informe que publica anualment el Servei Meteorològic de Catalunya en el qual s’avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’estudi de diferents indicadors climàtics.

Un indicador és una mesura, generalment quantitativa, que s’usa per il·lustrar i comunicar de forma simple un procés complex que inclou tendències i progressió al llarg del temps. Per a que un indicador sigui vàlid ha de complir dues condicions: ha de tenir una bona fonamentació conceptual (s’ha de fer una descripció de la metodologia i de les fórmules emprades) i ha de ser comprensible i simple. Hi ha indicadors basats en paràmetres ambientals com la data de la primera floració d’una determinada espècie vegetal, el nivell mitjà del mar, la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que s’emeten a l’atmosfera des d’una zona determinada o el nombre de dies que el terra està cobert de neu en un indret concret. L’objecte d’anàlisi del BAIC són les sèries climàtiques, que es poden definir com un conjunt de valors numèrics associats a una variable meteorològica en un moment i lloc determinats.

Any rere any, el Servei Meteorològic de Catalunya treballa per millorar la quantitat de les sèries usades per aconseguir caracteritzar millor l’evolució climàtica del país.

BAIC 2014

Aquesta edició presenta els indicadors climàtics calculats a partir del període comú 1950-2014 de les diverses sèries climàtiques. Al mateix temps, integra també l’anàlisi de l’evolució del nivell del mar a l’Estartit des del 1990, de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit des de 1974 i d’altres variables marines com la freqüència de l’onatge.

La novetat més important d’aquesta nova edició és:

– Incorporació de la sèrie pluviomètrica de Puigcerdà.

– Ampliació del nombre d’índexos climàtics de valors extrems (incorporant-ne 6 relacionats amb la precipitació).

– Introducció de les gràfiques estacionals de l’evolució de la temperatura de l’aire i de la precipitació mitjanes.

Com a resultats generals d’aquest estudi per al període 1950-2014, la temperatura mitjana anual de Catalunya s’ha incrementat +0,23 °C/dècada (valor estadísticament significatiu), mentre que la precipitació mitjana anual mostra una lleugera tendència a la reducció, d’un 1,2 %/dècada (valor no significatiu). Per a l’estiu s’obtenen els increments tèrmics més marcats (+0,33 °C/dècada) i les disminucions de la precipitació també més importants (fins a -5,0 %/dècada), ambdós valors estadísticament significatius.

A banda, el nivell del mar a l’Estartit ha augmentat 3,9 cm/dècada durant el període 1990-2014, i la temperatura de l’aigua del mar en els primers 50 metres de fondària també a l’Estartit ha augmentat a un ritme de 0,3 °C/dècada (període 1974-2014).

El BAIC de l’any 2014 es pot consultar per apartats i de forma completa:

Data d'actualització: 18.12.2016