Aplicació Alertes

Predicció per al Pirineu

Pic de Montsent de Pallars

Predicció pels propers dies
- Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22
- 0-6 h 6-12 h 12-18 h 18-24 h 0-6 h 6-12 h 12-18 h 18-24 h 0-6 h 6-12 h 12-18 h 18-24 h
Estat del cel
Cota de neu                        
Visibilitat
Precipitació
Probabilitat
Intensitat                        
Probabilitat de tempesta
Pluja acumulada en 24h
Neu acumulada en 24h
a 2300m
Comentari
Hi haurà inversió tèrmica matinal i nocturna entre el fons de les valls i les cotes mitjanes i altes (a primera hora del dia, la temperatura serà més baixa al fons de les valls).
Llegenda de símbols

Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.

Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics

Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics